Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Giỏ hàng

Các công trình đã thực hiện

Xe khách 45 chỗ
Nhà hàng cung hỷ 1
Nhà hàng Lion
Nhà hàng Sake

Thống kê

Số lượt truy cập: 0835705
Đang Online: 27
Tên sản phẩm: Nệm mẫu 2
Mã SP:
Giá: Liên hệ
Phóng to hình     

  

               

               BẢNG BÁO GIÁ NIỆM GẤP BA– NỆM MOUSSE – NỆM CHIẾU

 

 

 

 

 

 

 

QUY CÁCH
 

 

 

 

 

 

Dày 01 tấc
 

 

 

 

 

 

Dày   5F
 

 

 

 

 

 

 Dày  3F
 

 

 

 

 

 

Nệm gấp 03 loại tốt
 

 

 

 

1m6 x 1m95
 

 

 

 

1.400.000
 

 

 

 

900.000
 

 

 

 

480.000
 

 

 

 

1m4 x 1m95
 

 

 

 

1.300.000
 

 

 

 

850.000
 

 

 

 

420.000
 

 

 

 

1m2 x 1m95
 

 

 

 

1.200.000
 

 

 

 

700.000
 

 

 

 

400.000
 

 

 

 

1m x 1m95
 

 

 

 

1.200.000
 

 

 

 

550.000
 

 

 

 

350.000
 

 

 

 

0m8 x 1m95
 

 

 

 

900.000
 

 

 

 

450.000
 

 

 

 

300.000
 

 

 

 

 

 

Nệm gấp 03 loại trung bình
 

 

 

 

1m6 x 1m95
 

 

 

 

800.000
 

 

 

 

560.000
 

 

 

 

450.000
 

 

 

 

1m4 x 1m95
 

 

 

 

750.000
 

 

 

 

500.000
 

 

 

 

400.000
 

 

 

 

1m2 x 1m95
 

 

 

 

700.000
 

 

 

 

460.000
 

 

 

 

360.000
 

 

 

 

1m x 1m95
 

 

 

 

600.000
 

 

 

 

400.000
 

 

 

 

300.000
 

 

 

 

0m8 x 1m95
 

 

 

 

500.000
 

 

 

 

340.000
 

 

 

 

260.000
 
 

 

 

 

Nệm mousse loại tốt
 

 

 

 

1m6 x 1m95
 

 

 

 

1.200.000
 

 

 

 

900.000
 

 

 

 

480.000
 

 

 

 

1m4 x 1m95
 

 

 

 

1.250.000
 

 

 

 

800.000
 

 

 

 

420.000
 

 

 

 

1m2 x 1m95
 

 

 

 

1.200.000
 

 

 

 

700.000
 

 

 

 

400.000
 

 

 

 

1m x 1m95
 

 

 

 

1.200.000
 

 

 

 

600.000
 

 

 

 

350.000
 

 

 

 

0m8 x 1m95
 

 

 

 

900.000
 

 

 

 

500.000
 

 

 

 

300.000
 

 

 

 

 

 

Nệm mousse loại trung bình
 

 

 

 

1m6 x 1m95
 

 

 

 

800.000
 

 

 

 

500.000
 
 
 

 

 

 

1m4 x 1m95
 

 

 

 

750.000
 

 

 

 

450.000
 
 
 

 

 

 

1m2 x 1m95
 

 

 

 

700.000
 

 

 

 

400.000
 
 
 

 

 

 

1m x 1m95
 

 

 

 

600.000
 

 

 

 

350.000
 
 
 

 

 

 

0m8 x 1m95
 

 

 

 

500.000
 

 

 

 

300.000
 
 
 

 

 

 

 

 

Mousse và niệm chiếu vải Kate
 

 

 

 

1m6 x 1m95
 
 
 

 

 

 

200.000
 

 

 

 

170.000
 

 

 

 

1m4 x 1m95
 
 
 

 

 

 

190.000
 

 

 

 

140.000
 

 

 

 

1m2 x 1m95
 
 
 

 

 

 

170.000
 

 

 

 

120.000
 

 

 

 

1m x 1m95
 
 
 

 

 

 

160.000
 

 

 

 

110.000
 

 

 

 

0m8 x 1m95
 
 
 

 

 

 

150.000
 

 

 

 

95.000
 

 

 

 

 

 

Nệm em bé
 

 

 

 

0m6 x 1m
 
 
 

 

 

 

60.000
 

 

 

 

50.000
 

 

 

 

0m8 x 1m2
 
 
 

 

 

 

80.000
 

 

 

 

60.000
 

 

 

 

 

 

Nệm chiếu Đài Loan
 

 

 

 

1m6 x 1m95
 
 
 

 

 

 

300.000
 

 

 

 

280.000
 

 

 

 

1m4 x 1m95
 
 
 

 

 

 

280.000
 

 

 

 

260.000
 

 

 

 

1m2 x 1m95
 
 
 

 

 

 

260.000
 

 

 

 

240.000
 

 

 

 

1m x 1m95
 
 
 

 

 

 

240.000
 

 

 

 

220.000
 

 

 

 

0m8 x 1m95
 
 
 

 

 

 

220.000
 

 

 

 

200.000
 

 

 

 

0m8 x 1m2
 
 
 

 

 

 

120.000
 

 

 

 

80.000
 

 

 

 

0m6 x 1m
 
 
 

 

 

 

110.000
 

 

 

 

60.000
 
NỆM MOUSSE PE GẤP 03  – BH 01 NĂM
 
 
QUY CÁCH
 
ĐƠN GIÁ
 
GHI CHÚ
1m55 x 1m95 x 90F
1.280.000
VẢI COTTON
1m40 x 1m95 x 90F
1.255.000
1m20 x 1m95 x 90F
1.230.000
1m00 x 1m95 x 90F
1.210.000
 
 
LOẠI
SẢN PHẨM
180*200
160*200
140*200
120*200
100*200
ĐỘ DÀY
LÒ XO
Lò xo Túi EMERALD 5 sao(BH: 18 năm)
8.150.000
7.650.000
7.400.000
7.150.000
6.900.000
 
Lò xo Túi RUBY 02 viền , vải Xốp Gấm (BH: 15 năm)
5.130.000
4.800.000
4.630.000
4.460.000
4.290.000
 
ĐẠI HÀN 04 viền giả bóc, vải Xốp Gấm (BH: 15 năm)
3.420.000
3.150.000
3.050.000
2.950.000
2.850.000
 
NEWYORK 03 viền bóc vải, vải Gấm (BH: 15 năm)
3.200.000
2.930.000
2.830.000
2.730.000
2.630.000
 
TOPAZ giả 03 viền, vải Gấm (BH: 10 năm)
2.850.000
2.580.000
2.480.000
2.380.000
2.280.000
 
TOPAZ 03 viền bóc vải, vải 2D (BH: 10 năm)
2.310.000
2.080.000
2.000.000
1.920.000
1.840.000
 
TOPAZ 03 viền bóc chiếu, vải 2D (BH: 10 năm)
2.120.000
1.920.000
1.850.000
1.780.000
1.710.000
 
TOPAZ 02 viền không bóc, vải 2D (BH: 10 năm)
1.950.000
1.750.000
1.680.000
1.610.000
1.540.000
 
CITRINE 02 viền không bóc, vải Valize (BH: 5 năm)
1.730.000
1.530.000
1.460.000
1.390.000
1.320.000
 
CITRINE 01 mặt vải, 01 mặt chiếu, vải Valize (BH: 5 năm)
1.730.000
1.530.000
1.460.000
1.390.000
1.320.000
 
MÚT
Mút CNC EMERALD, vải Xốp Gấm (BH: 15 năm)
6.810.000
6.430.000
6.230.000
6.030.000
5.830.000
20F
5.100.000
4.770.000
4.600.000
4.430.000
4.260.000
15F
Mút CNC RUBY vải Gấm (BH: 12 năm)
 
6.020.000
5.650.000
5.470.000
5.290.000
5.110.000
22F
4.640.000
4.320.000
4.170.000
4.020.000
3.870.000
17F
3.250.000
2.980.000
2.860.000
2.740.000
2.620.000
12F
Mút thông hơi SAPPHIRE xuất khẩu, vải Xốp Gấm (BH: 10 năm)
(Hàng vỏ lồn và hang may viền, có chần)
 
4.670.000
4.320.000
4.150.000
3.980.000
3.810.000
20F
3.780.000
3.480.000
3.350.000
3.220.000
3.090.000
16F
2.900.000
2.650.000
2.550.000
2.450.000
2.350.000
12F
Mút thông hơi TOPAZ xuất khẩu vải Xốp Gấm (BH: 7 năm)
(Hàng vỏ lồng và hàng may viền, có chần)
 
4.320.000
3.970.000
3.800.000
3.630.000
3.460.000
20F
3.520.000
3.220.000
3.090.000
2.960.000
2.830.000
16F
2.720.000
2.470.000
2.370.000
2.270.000
2.170.000
12F
Gấp 3 thông hơi SAPPHIRE xuất khẩu, vải Xốp Gấm (BH: 10 năm)
2.590.000
2.420.000
2.340.000
2.260.000
2.180.000
9F
Gấp 3 thông hơi TOPAZ xuất khẩu, vải Xốp Gấm (BH: 7 năm)
2.420.000
2.250.000
2.170.000
2.090.000
2.010.000
9F
Mút K35 CITRINE vỏ lồng, vải Valize (BH: 5 năm)
3.220.000
2.920.000
2.790.000
2.660.000
2.530.000
20F
2.500.000
2.250.000
2.150.000
2.050.000
1.950.000
15F
1.730.000
1.580.000
1.510.000
1.440.000
1.370.000
10F
Gấp 3 K35 CITRINE vải Valize (BH: 5 năm)
1.680.000
1.530.000
1.460.000
1.390.000
1.320.000
9F
PE
Gấp 3 PE Cao cấp SAPPHIRE Vải Xốp Gấm
1.400.000
1.200.000
1.120.000
1.040.000
960.000
09F
1.205.000
1.040.000
975.000
910.000
845.000
05F
PE thẳng POPAZ vải 2D
1.765.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
20F
1.465.000
1.250.000
1.170.000
1.090.000
1.010.000
15F
1.165.000
1.000.000
935.000
870.000
805.000
10F
Gấp 2 PE TOPAZ vải 2D (May viền)
1.215.000
1.050.000
985.000
920.000
855.000
10F
Gấp 3 PE TOPAZ Vải 2D, có chần
1.145.000
980.000
915.000
850.000
785.000
10F
985.000
850.000
800.000
750.000
700.000
06F
PE thẳng CITRINE Vải Valize
1.585.000
1.320.000
1.220.000
1.120.000
1.020.000
20F
1.335.000
1.120.000
1.040.000
960.000
880.000
15F
1.085.000
920.000
855.000
790.000
725.000
10F
Gấp 2 PE CITRINE vải Valize (May viền)
1.135.000
970.000
905.000
840.000
775.000
10F
Gấp 3 PE CITRINE vải Valize
690.000
570.000
520.000
470.000
420.000
09F
560.000
460.000
430.000
400.000
370.000
05F
Gấp 3 PE OZON vải Valize
630.000
520.000
480.000
440.000
400.000
07F
500.000
400.000
370.000
340.000
310.000
04F
335.000
270.000
255.000
240.000
225.000
02F
Thảm đa năng
 
185.000
 
 
 
0.5F
 
225.000
 
 
 
1F
BÔNG ÉP
Gấp 3 Bông ép EMERALD vải Xốp Gấm, có chần (BH: 15 năm)
3.330.000
2.980.000
2.845.000
2.710.000
2.575.000
10F
Bông thẳng SAPPHIRE có chần vải Gấm 3D (BH:10 năm)
4.860.000
4.460.000
4.325.000
4.190.000
4.055.000
22F
4.070.000
3.720.000
3.600.000
3.480.000
3.360.000
17F
3.270.000
2.970.000
2.870.000
2.770.000
2.670.000
12F
Gấp 3 Bông – Mousse thơm RUBY PERFUMED vải Xốp Gấm, có chần (BH: 12 năm)
3.180.000
2.830.000
2.680.000
2.530.000
2.380.000
10F
Gấp 3 Bông ép SAPPHIRE có chần, Vải Gấm 3D (BH: 10 năm)
3.770.000
3.420.000
3.285.000
3.150.000
3.015.000
15F
3.050.000
2.750.000
2.630.000
2.510.000
2.390.000
10F
2.400.000
2.150.000
2.050.000
1.950.000
1.850.000
06F
Gấp 3 Bông ép khoan lỗ RUBY vải Xốp Gấm (BH: 12 năm)
3.520.000
3.170.000
3.035.000
2.900.000
2.765.000
14F
2.720.000
2.420.000
2.300.000
2.180.000
2.060.000
09F
2.070.000
1.820.000
1.720.000
1.620.000
1.520.000
05F
Bông thẳng KOREA có chần vải Gấm (BH: 8 năm)
3.980.000
3.630.000
3.510.000
3.390.000
3.270.000
22F
3.270.000
2.970.000
2.870.000
2.770.000
2.670.000
17F
2.550.000
2.300.000
2.220.000
2.140.000
2.060.000
12F
2.000.000
1.800.000
1.730.000
1.660.000
1.590.000
08F
Gấp 3 Bông ép SAPPHIRE Vải Gấm 3D (BH: 10 năm)
3.220.000
2.920.000
2.800.000
2.680.000
2.560.000
14F
2.500.000
2.250.000
2.150.000
2.050.000
1.950.000
09F
1.850.000
1.650.000
1.570.000
1.490.000
1.410.000
05F
BÔNG ÉP
Bông thẳng TOPAZ có chần vải 2D (BH: 6 năm)
3.480.000
3.130.000
3.010.000
2.890.000
2.770.000
22F
2.850.000
2.550.000
2.450.000
2.350.000
2.250.000
17F
2.220.000
1.970.000
1.890.000
1.810.000
1.730.000
12F
Gấp 3 Bông ép TOPAZ có chần, vải 2D (BH: 6 năm)
2.050.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
10F
1.580.000
1.430.000
1.360.000
1.290.000
1.220.000
06F
Gấp 3 Bông ép KOREA vải COTTON (BH: 8 năm)
2.600.000
2.300.000
2.180.000
2.060.000
1.940.000
14F
1.910.000
1.660.000
1.580.000
1.500.000
1.420.000
09F
1.440.000
1.290.000
1.240.000
1.190.000
1.140.000
05F
Bông mềm CITRINE vải TC hoa (hoặc vải Valize)(BH: 5 năm)
2.150.000
1.900.000
1.820.000
1.740.000
1.660.000
15F
1.680.000
1.480.000
1.410.000
1.340.000
1.270.000
10F
Gấp 3 Bông ép TOPAZ vải 2D (BH 6 năm)
1.500.000
1.300.000
1.230.000
1.160.000
1.090.000
09F
1.120.000
1.020.000
985.000
950.000
915.000
05F
Gấp 3 Bông ép DUPONG (CITRINE) vải Valize (BH: 5 năm)
1.200.000
1.000.000
930.000
860.000
790.000
09F
820.000
750.000
715.000
680.000
645.000
05F
520.000
470.000
450.000
430.000
410.000
2.5F
MÚT ÉP
Mút ép RUBY vải Xốp Gấm (BH: 15 năm)
4.720.000
4.410.000
4.260.000
4.110.000
3.960.000
22F
3.850.000
3.580.000
3.460.000
3.340.000
3.220.000
17F
2.960.000
2.750.000
2.670.000
2.590.000
2.510.000
12F
Mút ép SAPPHIRE vải Gấm 3D (BH: 10 năm)
4.060.000
3.750.000
3.600.000
3.450.000
3.300.000
22F
3.270.000
3.000.000
2.880.000
2.760.000
2.640.000
17F
2.460.000
2.250.000
2.170.000
2.090.000
2.010.000
12F
Mút ép TOPAZ vải 2D (BH: 5 năm)
3.350.000
3.080.000
2.960.000
2.840.000
2.720.000
22F
2.620.000
2.410.000
2.330.000
2.250.000
2.170.000
17F
1.920.000
1.750.000
1.680.000
1.610.000
1.540.000
12F
Mút ép HOLLY vải Valize (BH: 7 năm)
3.090.000
2.820.000
2.700.000
2.580.000
2.460.000
20F
2.360.000
2.150.000
2.070.000
1.990.000
1.910.000
15F
1.650.000
1.480.000
1.430.000
1.380.000
1.330.000
10F
Ép Tổng Hợp
Nệm ép tổng hợp LEXUS vải Xốp Gấm (BH: 10 năm)
3.230.000
2.980.000
2.900.000
2.820.000
2.740.000
4 Viền
Nệm ép tổng hợp LEXUS vải Xốp Gấm (BH: 10 năm)
2.830.000
2.580.000
2.500.000
2.420.000
2.340.000
2 Viền
Ép tổng hợp TOPAZ, vải xốp Gấm (BH: 5 năm)
1.300.000
1.130.000
1.060.000
990.000
920.000
06F
Gối Hơi
Gối ôm 20x100
132.000
Gối nằm 45x65
  99.000
Gối tựa 45x45
  82.000
 

 

 
Từ khóa tìm kiếm : Nệm, nem