Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Giỏ hàng

Các công trình đã thực hiện

Xe khách 45 chỗ
Nhà hàng cung hỷ 1
Nhà hàng Lion
Nhà hàng Sake

Thống kê

Số lượt truy cập: 0837107
Đang Online: 36
Tên sản phẩm: Drap khách sạn 1
Mã SP:
Giá: Liên hệ
Phóng to hình     

 

 

DRA Cotton Thắng Lợi + HQ thường
Quy cách
Cả bộ (1Dra,1 cặp gối nằm,1 cái ôm, không mềm)
Chỉ có Dra
1m8 x 2 x020F
380.000đ/bộ
280.000đ/cái
1m6 x 2 x020F
360.000đ/bộ
250.000đ/cái
1m4 x 2 x020F
350.000đ/bộ
240.000đ/cái
1m2 x 2 x020F
320.000đ/bộ
220.000đ/cái
1m0 x 2 x020F
300.000đ/bộ
200.000đ/cái
0m8 x 2 x020F
280.000đ/bộ
180.000đ/cái
Áo gối nằm, gối ôm, mềm Cotton Thắng Lợi + HQ thường
Áo gối 0,50 x 0,70
50.000đ/cặp
Áo gối 0,40 x 0,60
40.000đ/cặp
Áo gối 0,35 x 0,50
30.000đ/cặp
Áo gối ôm (1m x 0,35)
50.000đ/cái
Mềm 1m8 x 2m2
380.000đ/cái
 
 
 
DRA Katê + Thun
Quy cách
Cả bộ (1Dra,1 cặp gối nằm,1 cái ôm, không mềm)
Chỉ có Dra
(Loại tốt)
Chỉ có Dra
(Loại thường)
1m8 x 2 x020F
280.000đ/bộ
180.000đ/cái
130.000đ/cái
1m6 x 2 x020F
250.000đ/bộ
160.000đ/cái
120.000đ/cái
1m4 x 2 x020F
220.000đ/bộ
150.000đ/cái
100.000đ/cái
1m2 x 2 x020F
200.000đ/bộ
120.000đ/cái
80.000đ/cái
1m0 x 2 x020F
180.000đ/bộ
100.000đ/cái
70.000đ/cái
0m8 x 2 x020F
160.000đ/bộ
80.000đ/cái
60.000đ/cái
Áo gối nằm, gối ôm, mềm Katê + Thun
Áo gối 0,50 x 0,70
35.000đ/cặp
Áo gối 0,40 x 0,60
30.000đ/cặp
Áo gối 0,35 x 0,50
25.000đ/cặp
Áo gối ôm (1m x 0,35)
35.000đ/cái
Mềm 1m8 x 2m2
250.000đ/cái
 
 
 
Dra Cotton TQ thường
Quy cách
Cả bộ (1Dra,1 cặp gối nằm,1 cái ôm, không mềm)
Chỉ có Dra
1m8 x 2 x020F
130.000đ/bộ
130.000đ/cái
1m6 x 2 x020F
100.000đ/bộ
100.000đ/cái
1m4 x 2 x020F
220.000đ/bộ
80.000đ/cái
1m2 x 2 x020F
200.000đ/bộ
75.000đ/cái
1m0 x 2 x020F
180.000đ/bộ
70.000đ/cái
0m8 x 2 x020F
160.000đ/bộ
70.000đ/cái
Áo gối nằm, gối ôm, mềm Cotton TQ thường
Áo gối 0,50 x 0,70
ĐỒNG GIÁ 15.000đ/cặp
Áo gối 0,40 x 0,60
Áo gối 0,35 x 0,50
Áo gối ôm (1m x 0,35)
35.000đ/cái
Mềm 1m8 x 2m2
180.000đ/cái
 

 

BẢNG BÁO GIÁ DRAP + TẤM BẢO VỆ NIỆM  (DÀNH RIÊNG CHO KHÁCH SẠN)

STT Sản Phẩm Kích Thước Chất Liệu ĐVT Đơn giá
I.Giường đơn : KT (120cm x 200cm)
1 Drap thẳng 180 x 260 CVC(50% PL – 50% CT)
cái
220.000
2 Ruột chăn 170 x 220 Cotton trắng + gòn PE
450.000
3 Vỏ chăn 140 x 220 Cotton trắng
400.000
4 Drap bảo vệ 120 x 200 Kate – dũ + gòn PE
cái
200.000
5 Ruột gối 50 x 70 Gòn bi
91.000
6 Áo gối 50 x 70 Cotton sọc
40.000
II.Giường đơn : KT (160cm x 200cm)
1 Drap thẳng 220 x 260 CVC(50% PL – 50% CT)
cái
260.000
2 Ruột chăn 210 x 220 Cotton trắng + gòn PE
500.000
3 Vỏ chăn 210 x 220 Cotton trắng
450.000
4 Drap bảo vệ 160 x 200 Kate – dũ + gòn PE
cái
250.000
5 Tấm trang trí 60 x 210 Vi tính thêu kem phối vàng
250.000
6 Gối trang trí 42 x 42 Vi tính thêu kem phối vàng
137.000
7 Ruột gối 50 x 70 Gòn bi
cái
91.000
8 Áo gối 50 x 70 Cotton sọc
40.000
 

 BBG cập nhật ngày 11/10/2018

 
Từ khóa tìm kiếm : Drap khách sạn 1, drap khach san 1